Zuhuratbaba mah. Yüce Tarla cad. No:69 Daire:13 Bakırköy-İstanbul 0501 328 76 75

Kök Ucu Rezeksiyonu Nedir?

Kök ucu (apikal) rezeksiyonu, dişlerin kök ucunun veya etrafındaki enfeksiyonun cerrahi bir işlemle çıkarılması işlemidir. Çeşitli nedenlerle diş köklerinde enfeksiyon gelişebilmekte ve diş çekimi tedavideki tek seçenek değildir. Bu durumda öncelikle kanal tedavisi işlemi uygulanmaktadır.

Kanal tedavisinin enfeksiyonu gidermede yeterli olamadığı vakalarda uygulanan cerrahi yöntem kök ucu rezeksiyonudur. Kök ucu rezeksiyonu, iyileşmeyen kök ucu enfeksiyonlarında dışarıdan diş köküne uygulanan bir cerrahi yöntemdir.

Kök ucu bölgesindeki alveolar kemik kaldırılarak enfeksiyon temizlenmektedir. Ortalama 40-60 dakika gibi bir sürede cerrahi müdahale tamamlanır.

https://drozgeozdalzincir.com/wp-content/uploads/2021/02/rezeksiyonameliyatioperasyon-350x280.jpg

Kök ucu rezeksiyonu hangi durumlarda yapılır?

-Kanal tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda,
-Diş köklerinde oluşan ve kanal tedavisi yapılmasına rağmen geçmeyen kist ve enfeksiyon oluşumlarında,
-Bir travmaya bağlı diş kökünde oluşan kırıklarda veya kırılmış bir diş parçasının çıkartılmasında,
-Diş kökünden biyopsi için parça alınması sırasında,
-Diş kökünde kist oluşması durumunda,
-Diş kökünde meydana gelmiş yapısal bozukluk sebebi ile kanal tedavisinin yapılamayacağı durumlarda,
-Kanal tedavisi esnasında diş içerisinde herhangi bir alet kırıldıysa ve bu kırılan parçanın çıkarılması gereken durumlarda,
-Kanal tedavisine rağmen hastanın ağrısının ve acısının devam ettiği durumlarda kök ucu rezeksiyonu uygulanmaktadır.

Apikal Rezeksiyon (Kök Ucu Rezeksiyonu) Operasyonu Nasıl Yapılır?

Kök ucu rezeksiyon ameliyatı, lokal anestezi altında uygulanmaktadır ve yaklaşık olarak 40 dakika ile 60 dakika arasında sürmektedir. Anestezi işleminden sonra dişeti flebi kaldırılır ve kök ucuna yakın kemik kaldırılarak açılır. Kök ucundaki enfektif doku çıkartılarak kök ucu kesilir. Cerrahi bölge tamamen temizlenerek steril hale getirilir. Eğer kist oluşumundan komşu dişler de etkilendiyse etkilenen dişlere de kanal tedavisi uygulaması gerekebilir. Bu durumda apikal rezeksiyon komşu dişleri de içerisine alacak alan içerisinde yapılmaktadır. Kistin çıkarıldığı alanda geniş boşluklar meydana geldiyse kemik grefti ile alan doldurulur ve dikişler ile işlem yapılan yer kapatılır. Operasyondan bir hafta sonra iyileşme sağlanmaktadır.