Zuhuratbaba mah. Yüce Tarla cad. No:69 Daire:13 Bakırköy-İstanbul 0501 328 76 75

Dr. Özge Özdal Zincir Kimdir?

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde (Çapa) yüksek lisans eğitimine başlayan Dr. Özge Özdal Zincir, 2011 yılında mezun olarak aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başlamıştır.

Doktora eğitimi sırasında oral doku patolojileri, çene cerrahisi ve dental implantoloji üzerine yaptığı akademik çalışmaları ve elde ettiği yoğun klinik tecrübesiyle 2015 yılında Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olarak mezun olmuştur.

Doktora eğitimi sırasında ve sonrasında uluslararası ve ulusal indekslerde taranan dergilerde çok sayıda akademik makaleleri, uluslararası kongre ve sempozyumlarda sunulmuş onlarca poster ve sözlü sunum bildirileri bulunmaktadır. 2018 yılında Yrd. Doç. Dr. (Dr. Öğr. Üyesi), 2022 yılında Doç. Dr. unvanı alarak akademik ve klinik çalışmalarına öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Mesleki Deneyim

2021-halen devam ediyor

ÖZDAL Dental Clinic

2015-2021
Meltem Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı)

2018-2020
Beykent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi/ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Öğretim Üyesi- Yrd. Doç. Dr.)

2015-2016
Türkiye Hastanesi (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı)

2012-2015
Üç kök Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı)

2011-2015
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)

Doktora Tezi

Dental İmplantlarda İnternal Bağlantı Sistemlerinin Ölçüsel ve Açısal Değerlerinin, Değişik Yönlü Kuvvetler Altındaki Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırmalı Olarak Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Doktora Tezi) 2015.

Yüksek Lisans Tezi

Endişeli Çocuk Hastaların Diş Tedavilerinde Uygulanan Medikal Sedasyon Yöntemleri: İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (Yüksek Lisans Tezi) 2011.

Akademik Yayınları

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Özdal Zincir Ö, Bozkurt AP, Gaş S. Potential Patient Education of YouTube Videos Related to Wisdom Tooth Surgical Removal. J Craniofac Surg. 2019 Jul;30(5):e481-e484. doi: 10.1097/SCS.0000000000005573.

Gaş S, Zincir ÖÖ, Bozkurt AP. Are YouTube Videos Useful for Patients Interested in Botulinum Toxin for Bruxism? J Oral Maxillofac Surg. 2019 Sep;77(9):1776-1783. doi: 10.1016/j.joms.2019.04.004.

Diğer indekslerde taranan uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Altop MS, Ozdal O, Ozer CB, Unur M, Ozturk Sarı S, Buyukbabani N. White Sponge Nevus: A Non-hereditery Presentation. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS) 2014; 3(2): 106-110.

Pasaoglu Bozkurt A, Gaş S, Özdal Zincir Ö. YouTube video analysis as a source of information for patients on impacted canine. Int Orthod. 2019 Aug 27. pii: S1761-7227(19)30142-1. doi: 10.1016/j.ortho.2019.08.014.

Özdal Zincir Ö, Karapinar G, Ünür M, Katiboğlu AB. How Do Differences of Dental Implants’ Internal Connection Systems Affect Stress Distribution? A 3-Dimensional Finite Element Analysis. Balk J Dent Med, 2019;126-131.

Kepekci AH, Ozdal Zincir O, Kepekci AB. Odontogenic Myxoma: A Rare Tumor in the Maxillary Sinus. EJMI 2017;1(2):33-35.

Ozdal U, Ozdal Zincir O, Kurt A. Evaluation of Fixed Denture Prosthetic Restorations with Pier Abutment. International Journal of Scientific and Technological Research 2020; 126-142. Doi: 10.7176/JSTR/6-10-11.

Altop MS, Özdal Zincir Ö, Ünür M, Olgaç NV, Özyeğin S. Hemostatic and Histopathological Effects of Local Mineral Zeolite and Tranexamic Acid in Experimental Femoral Artery Bleeding Model. Balk J Dent Med, (Yayın aşamasında).

Karapinar G, Özdal Zincir Ö, Ünür M, Olgaç NV. Importance and Place of Photodynamic Therapy on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws: An Animal Study. Balk J Dent Med, (Yayın aşamasında).

Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Özdal Zincir Ö. (2020). Baş-Boyun Bölgesi Travmalarında Sert Doku Yaralanmaları ve Tedavileri. Topal R. (Ed.). Diş Hekimliğinde Dün ve Bugün (ss. 3-31). Ankara: İksad Publishing House.

Özdal Zincir Ö. (2020). Baş-Boyun Bölgesi Travmalarında Yumuşak Doku Yaralanmaları ve Tedavileri. Topal R. (Ed.). Diş Hekimliğinde Dün ve Bugün (ss. 87-114). Ankara: İksad Publishing House.

Projeler

Monoblok Açılı İmplantlarla Geleneksel Açılı Multiunit Abutment Bağlantılı İmplantların Biyomekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analiz Metodu ile Karşılaştırılması

Proje No: 2019-20-BAP-06

Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü

Destekleyen Kuruluş: Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi

Proje Tarihi (Başlangıç-Bitiş): 03.02.2020-03.08.2020 (TAMAMLANDI)

 

Titanyum diş implantlarına uygulanan asitle dağlama (SLA=Sounded Blasted Large Grid Asid Etched) yüzey işlemlerinin karşılaştırılması ve geliştirilmesi

Proje No: 2018-19-BAP-08

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Destekleyen Kuruluş: Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi

Proje Tarihi (Başlangıç-Bitiş): 22.04.2019- 22.04.2021 (TAMAMLANDI)

Dişsiz Atrofik Mandibula Kırıklarında Ti ve Ti Şekil Hafizalı Miniplak Vida Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Analizi ile İncelenmesi

Proje No: 2018-19-BAP-17

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Destekleyen Kuruluş: Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi

Proje Tarihi (Başlangıç-Bitiş): 22.04.2019-22.10.2019 (TAMAMLANDI)

 

Mekanik vibrasyon kuvvetlerinin ve timokinonun hızlı üst çene genişletme uygulamasındaki etkilerinin değerlendirilmesi

Proje No: 2019-20-BAP-07

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Destekleyen Kuruluş: Beykent Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi

Proje Tarihi (Başlangıç-Bitiş): 03.02.2020-03.02.2021 (DEVAM EDİYOR)